Ali Haydar Yeşilyurt

ALİ HAYDAR YEŞİLYURT

İngiltere

Burası İngiltere fotograflarım, aslında İskoçya İrlanda ve Galler’i de kapsayacak şekilde tüm Birleşik Krallık’ın dört bir ucunda yaptığım çekimlerden oluşuyor. Çok kültürlü tarihsel geleneği ve kendisinden olmayana olan Töleransıyla, evim İngilterenin sahip olduğu üstün İlhama hayranlığımı gizleyebilmem mümkün değil